Máte zájemce o pronájem vašeho bytu?

prodej pronájem smlouva

Pronajmout byt nemusí být vždy tak snadné, jak se zdá. Najít spolehlivého nájemníka, který se o váš byt bude starat a platit pravidelně nájemné bohužel není úplně hračka.

Za svou několikaletou praxi obvykle poznám, jakého nájemníka mohu svým klientům doporučit a jakého nikoliv. Kromě nafocení bytu, jeho inzerce, topování na inzertních serverech a zajištění prohlídek s klienty totiž zajišťuji pro pronajímatele i prověření klienta v insolvenčním a exekučním rejstříku. Vždy se zajímám o to, kolik lidí v bytě bude bydlet, jakou mají práci a zda mají pravidelný příjem, aby byli schopni platit nájemné v požadované výši. Krom toho samozřejmě používám nájemní smlouvy připravené zkušeným advokátem společnosti Remax-Alfa, které následně mohou pronajímateli zajistit klidné spaní.

Důležitou částí obchodu při pronájmu bytu je složení takzvané jistiny/ vratné kauce. Ta je obvykle ve výši jednoho (výjimečně dvou) měsíčních nájmů a slouží pronajímateli jako jistota v případě, že nájemník v bytě cokoliv poničí či na pokrytí nájmu za poslední odbydlený měsíc. V případě, že smlouva s nájemníkem skončí a dojde k řádnému předání bytu zpět v odpovídajícím stavu, pronajímatel vrátí nájemníkovi kauci v plné výši. Rozhodně tedy nedoporučuji svým klientům uzavřít nájemní smlouvu bez složení vratné kauce ze strany nájemníka.

Dalším důležitým bodem je po podpisu nájemní smlouvy řádné vyplnění předávacího protokolu, do kterého se zaznamenává faktický stav bytu, opotřebení vybavení a stavy elektroměru, vodoměru, případně plynoměru.

Nájemník standardně platí pronajímateli měsíční nájemné + služby, které bezprostředně během bydlení v bytě využívá, tedy například dodávku vody, svoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu. Dále poplatky za čištění komínu a provoz výtahu. Naopak nájemník nemá povinnost platit poplatky za fond oprav či pojištění domu, ze kterých během užívání bytu nemá sám přímý prospěch. Tyto poplatky jdou po dobu pronájmu za pronajímatelem.

Tagy: